Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Nowoczesne budownictwo inżynieryjne

Projektowanie i wykonawstwo
robót geotechnicznych

Stawiamy na najwyższe standardy. Stosujemy opatentowane technologie w zakresie mikrowybuchów oraz ciężkiego ubijania. Pale IS to autorskie rozwiązanie naszej firmy oraz IBDiM, chronione patentem.

 

Firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. została założona w 2000 roku w Łącku w województwie kujawsko-pomorskim. Osiągnięcie najwyższych standardów w geotechnice umożliwiło jej udział w największych budowach oraz realizację wielu interesujących projektów.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą mającą doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie robót geotechnicznych.

Działamy na terenie całego kraju, posiadamy również własne wyspecjalizowane biuro projektowe z siedzibą w Katowicach. Spółka, rozwijając się i poszerzając działalność, sukcesywnie weszła w obszar generalnego wykonawstwa, aktywnie uczestnicząc w realizacjach w całym kraju.

Posiadamy kadrę i doświadczenie, które gwarantują rozwiązanie wszelkich problemów inżynieryjnych. Stawiamy nacisk na wybór i realizację trudnych projektów, stosując unikalne, efektywne, ale zarazem optymalne pod względem ekonomicznym technologie.

Nasze osiągnięcia

Jednym z naszych znaczących osiągnięć jest stosowanie opatentowanych technologii w zakresie mikrowybuchów oraz ciężkiego ubijania, które wykorzystywane są w inwestycjach infrastruktury drogowej i kolejowej.

Jesteśmy również pionierami w innowacyjnym posadowieniu obiektów – pali IS, które są połączeniem typowych technologii palowych z technologiami iniekcyjnymi. Technologia pali IS jest autorskim rozwiązaniem firmy Polbud-Pomorze Sp. z o.o. oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, chronionym patentem.

Logo Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Jesteśmy też aktywnym członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego, organizacji, która pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi wobec administracji publicznej i unijnej, dającym swoim członkom możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie warunków działalności i rozwoju transportu kolejowego, a także integruje branżę kolejową.

Logo Izba Gospodarcza Transportu Lądowego

Firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. jest solidnym, profesjonalnym i godnym zaufania partnerem. O jakości naszych usług świadczy posiadanie międzynarodowego certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie wykonywania robót geotechnicznych, inżynieryjnych oraz mostowych.

Społeczna odpowiedzialność firmy

Dążymy do tego, aby podejmowane przez nas działania były zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju. Będąc świadomym i odpowiedzialnym przedsiębiorcą, dbamy o harmonijny rozwój naszego otoczenia w taki sposób, aby zabezpieczyć potrzeby obecnych, jak i przyszłych pokoleń. Stosujemy zasadę wyrównywania szans i ciągłego podnoszenia standardów środowiskowych wśród własnych pracowników.

Wyrównywanie szans i budowanie kapitału ludzkiego jest obowiązującą polityką w naszej firmie.

 • Jedynym kryterium doboru pracowników są kompetencje i doświadczenie kandydatów.
 • Zapewniamy dostęp do miejsc pracy w oparciu o zasadę równości społecznej.
 • Jako pracodawca zapewniamy elastyczne podejście do form zatrudnienia.
 • Zapewniamy jednakowe warunki pracy oraz wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.
 • Wspieramy kształcenie i edukację naszych pracowników, ułatwiamy udział w studiach wyższych, podyplomowych, doktorskich i szkoleniach doskonalących.
 • Organizujemy szkolenia podnoszące kwalifikacje naszych pracowników.

Troska o środowisko jest wpisana w codzienne procedury pracy.

 • Używane przez nas technologie nie powodują zanieczyszczenia wód gruntowych ani podłoża gruntowego, produkty naszych technologii są obojętne dla środowiska.
 • Stosowane w metodzie mikrowybuchów materiały wybuchowe podczas eksplozji ulegają całkowitej destrukcji. Jeżeli sporadycznie zdarzy się, że ładunek wybuchowy nie zostanie zdetonowany, to nie zanieczyszcza on środowiska naturalnego, ponieważ jego skład jest oparty na saletrze amonowej – powszechnie stosowanym nawozie roślinnym (po kilku godzinach w gruncie traci on swoje właściwości wybuchowe).
 • W naszej firmie obowiązuje proekologiczna gospodarka olejami i produktami ropopochodnymi oraz ich odpadami (są one magazynowane i przekazywane do utylizacji wyspecjalizowanej firmie).
 • Filtry stosowane w naszych maszynach budowlanych spełniają najwyższe międzynarodowe normy ISO/Ts16949 i ISO 14001 z 2009 roku. Po zużyciu przekazujemy je do recyklingu dostawcom.
 • Maszyny budowlane takie jak: wiertnice, koparko-ładowarki, sprężarki, generatory prądu są produktami wiodących na świecie producentów. Przy ich wyborze kierujemy się oceną stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska w Polsce oraz kryteriami ich energooszczędności.
 • Obsługa i konserwacja maszyn wykonywana jest zgodnie z dokumentacją techniczną przez wyspecjalizowanych operatorów oraz autoryzowanych serwisantów.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze