Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Kolumny DSM Wykonawca | Wzmacnianie gruntu

Wgłębne mieszanie gruntu, iniekcja strumieniowa, Tourbo-jet

Nasze metody formowania kolumn to: formowanie mechaniczne, formowanie strumieniem zaczynu cementowego oraz połączenie obu technik.

 

DSM

Wgłębne mieszanie gruntu, DSM (ang. Deep Soil Mixing) - sposób mechanicznego formowania kolumny w gruncie poprzez mechaniczne mieszanie gruntu z cementem przy użyciu mieszadła o specjalnej konstrukcji pogrążanego w gruncie przy równoczesnym podawaniu zawiesiny cementowej.

Iniekcja strumieniowa (ang. jet grouting) - sposób formowania kolumny w gruncie strumieniem zaczynu cementowego o bardzo dużej energii kinetycznej. Formowanie kolumny następuje w wyniku urabiania gruntu strumieniem zawiesiny przez dysze, które w trakcie formowania wykonują ruch obrotowy i liniowy (posuwisty).

Turbo-jet - stanowi połączenie technologii DSM oraz jet grouting, gdzie równocześnie wykonywane jest mechaniczne urabianie gruntu wraz z równoczesnym podawaniem zawiesiny cementowej z dużą energią kinetyczną strumienia.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze