Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Mikrowybuchy Wykonawca
Zagęszczanie gruntów, wzmacnianie

Mikrowybuchy – Deep Dynamic Compaction, Deep Dynamic Replacement

Technologia stosowana w celu wzmocnienia podłoża gruntowego o dużej powierzchni, stosowana przy budowie dróg, lotnisk, obiektów przemysłowych i innych budowli.

 

Mikrowybuchy (DDR, DDC)

Technologię mikrowybuchów stosuje się przy budowie dróg, obiektów przemysłowych, lotnisk, portów, falochronów oraz do rekonstrukcji wałów przeciwpowodziowych i innych budowli. Pozwala ona na wzmocnienie słabego podłoża gruntowego o dużej objętości w krótkim czasie, a ponadto gwarantuje uzyskanie bardzo dobrych parametrów wytrzymałościowych gruntu.

Technologia mikrowybuchów opiera się na wykorzystaniu energii powstałej w efekcie eksplozji niedużych ładunków wybuchowych, które są umieszczane na powierzchni, wewnątrz podłoża gruntowego lub też nad dnem zbiornika wodnego.

Wzmacnianie luźnych gruntów niespoistych (DDC – Deep Dynamic Compaction)

Mikrowybuchy powodują wzrost zagęszczenia nawodnionego, niespoistego podłoża gruntowego. Dzięki przyrostowi ciśnienia wody w porach gruntu rozrywana jest dotychczasowa struktura podłoża i po jego chwilowym upłynnieniu cząstki układają się w bardziej zagęszczonej konfiguracji. Technologia ta pozwala doskonale zagęścić nawodnione luźne piaski na lądzie i pod wodą.

Wzmacnianie nawodnionych gruntów organicznych (DDR – Deep Dynamic Replacement)

Mikrowybuchy umożliwiają znaczne przyspieszenie konsolidacji gruntu poprzez uformowanie kolumn piaskowych, które pełnią rolę drenów i jednocześnie wzmacniają podłoże gruntowe. Ładunki umieszczane są w otworach wiertniczych, a następnie detonowane w kilku seriach w określonej kolejności. Dodatkowa warstwa materiału niespoistego pochodząca z platformy roboczej (np. piasku) po eksplozji chwilowo upłynnia się, wypełniając gruntem powstałą kawernę (pustkę w podłożu). W efekcie powstaje kolumna piaskowa o dużej średnicy – nawet do 2 m.

Bezpieczeństwo

Technologia mikrowybuchów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla pobliskich budowli przy założeniu, że proces wzmacniania podłoża gruntowego jest odpowiednio zaprojektowany, starannie realizowany przez doświadczonych wykonawców oraz zachowana zostaje właściwa odległość od miejsca eksplozji (30-50 m).

Zalety

Niski koszt i duża szybkość wykonania.

Wydajność:

  • wzmacnianie podłoża gruntowego o objętości do 10 000 000 m3 miesięcznie,
  • redukcja osiadań podłoża gruntowego powstałych w wyniku obciążeń eksploatacyjnych do znacznie niższego poziomu niż założony przez polskie i zagraniczne normy budowlane,
  • brak ograniczeń głębokości wzmocnienia.

Skuteczność:

  • uzyskiwanie wysokich wartości parametrów wytrzymałościowych podłoża gruntowego,
  • stała kontrola procesu wzmacniania podłoża.

Szybkość:

  • znacznie szybsza konsolidacja podłoża gruntowego niż w przypadku innych technologii wzmocnień (np. przeciążeń).

Oszczędność:

  • niskie koszty wykonania w stosunku do innych metod wzmacniania podłoża gruntowego.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze