Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Pale CFA Wykonawca | Kolumny betonowe CFA

Pale CFA (Continuous Flight Auger) - Pale betonowe wiercone świdrem ciągłym

Do wykonywania pali zarówno pionowych jak i ukośnych używamy palownic typu Bauer BG24H oraz stosujemy bardzo wydajną technologię.

 

Pale CFA

Pale betonowe wykonywane świdrem ciągłym (Continuous Flight Auger) jako zbrojone lub niezbrojone. Typowe średnice pali CFA, jakie wykonujemy, to DN600mm, DN800mm lub DN1000mm o długościach od kilku do 25 m. Wykonanie pala CFA polega na wwierceniu w grunt ciągłego świdra ślimakowego na głębokość odpowiadającą zaprojektowanej głębokości pala. Świder, wkręcając się w grunt, wynosi zwiercony grunt na powierzchnię terenu oraz częściowo rozpycha grunt na boki. Wiercenie odbywa się w jednym cyklu, bez wyjmowania narzędzia. Po osiągnięciu zaplanowanej głębokości świder jest podciągany z równoczesnym wtłaczaniem przez rurę rdzeniową świdra mieszanki betonowej przy zapewnieniu jej odpowiedniego ciśnienia. W rezultacie zostaje uformowany słup płynnego betonu sięgający poziomu gruntu. Po wyjęciu świdra w świeżą mieszankę wprowadzany jest szkielet zbrojeniowy o zaprojektowanej długości zbliżonej lub mniejszej od głębokości otworu.

Technologia charakteryzuje się wysoką wydajnością. Mamy dostęp do nowoczesnych palownic typu Bauer BG24H pozwalających na wykonanie pali pionowych lub ukośnych.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze