Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Jet grouting Wykonawca
wzmacnianie podłoża kolumnami

Jet grouting – formowanie kolumny strumieniem cementu

Technologia z uniwersalnym zastosowaniem – wzmacnianie podłoża, wykonywanie podchwyceń fundamentów, zabezpieczanie skarp i zboczy.

 

Jet grouting

Iniekcja strumieniowa (ang. jet grouting) polega na formowaniu kolumny w gruncie strumieniem zaczynu cementowego o bardzo dużej energii kinetycznej. Utworzenie kolumny następuje w wyniku urabiania gruntu strumieniem zawiesiny przez dysze, które w trakcie formowania wykonują ruch obrotowy i liniowy (posuwisty). Rozróżnia się kilka modyfikacji technologii jet grouting:

  • mono jet – gdzie iniekowana jest tylko zawiesina cementowa (lub innego spoiwa),
  • double jet – gdzie iniekcja odbywa się strumieniem zawiesiny podawanym w osłonie sprężonego powietrza,
  • triple jet – gdzie iniekcję strumieniem zawiesiny w osłonie sprężonego powietrza wyprzedza się strumieniem wody lub innego medium.

Technologia jet grouting ma bardzo szerokie zastosowanie. Służy do wzmacniania podłoża, posadowienia obiektów budowlanych, wykonywania przesłon uszczelniających, podchwyceń fundamentów, palisad oraz zabezpieczeń skarp i zboczy. Cechuje ją uniwersalność użycia – nadaje się do prac na terenach zurbanizowanych, w budynkach, a także pod obiektami kolejowymi i drogowymi. Polega ona na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizującym, wtłaczanym strumieniowo pod wysokim ciśnieniem. Po związaniu wymieszanego z gruntem spoiwa powstaje ściana lub cylindryczna kolumna.

Zalety metody

Szybkość:

  • szybkie tempo realizacji wykonywanych prac.

Uniwersalność:

  • możliwość formowania pionowych, ukośnych i poziomych elementów iniekcyjnych o złożonych przekrojach i różnych długościach,
  • możliwość realizacji w gruntach, gdzie występują przeszkody takie jak stare fundamenty, gruz, głazy i rumosz skalny,
  • możliwość wzmacniania istniejących fundamentów i placów wykonanych z płyt żelbetowych (płyty lotnisk, nabrzeża itp.) bez konieczności ich demontażu,
  • duża wytrzymałość na ściskanie elementów cementowo-gruntowych.

Bezpieczeństwo dla otoczenia:

  • jednolitość struktury i trwała obojętność chemiczna tworzywa cementowo-gruntowego,
  • brak wpływu na degradację podłoża oraz skażenia wód gruntowych.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze