Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Pale CFA w orurowaniu
Pale wiercone fundamentowe

Pale rurowane – Pale wielkośrednicowe wiercone w osłonie rurowej

Konstrukcje wykonywane przy użyciu nowoczesnych palownic typu Bauer BG24H – możliwość tworzenia pali zarówno pionowych, jak i ukośnych.

 

Pale rurowane

Pale betonowe wiercone w osłonie rurowej z iniekcja podstawy (tzw. pale wielkośrednicowe). Pale wykonuje się w osłonie rury stalowej, która zapewnia stateczność otworu. W pierwszej fazie pogrążana jest w gruncie rura. Następnie grunt wydobywa się z wnętrza rury za pomocą odpowiednich narzędzi wiercących (świdrem spiralnym lub kubłowym w gruntach nawodnionych). Po dowierceniu otworu do projektowanej rzędnej oczyszcza się dokładnie dno i wstawia szkielet zbrojeniowy. W kolejnej fazie wypełnia się otwór mieszanką betonową, stopniowo podciągając rurę osłonową. W celu zwiększenia nośności pali można wykonać dodatkowo iniekcji podstawy pala lub poszerzenia podstawy pala. Polbud-Pomorze dysponuje nowoczesnymi palownicami typu Bauer BG24H pozwalającymi na wykonanie pali pionowych lub ukośnych do głębokości kilkudziesięciu metrów.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze