Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Pale FDP Wykonawca
kolumny FDP wzmacnianie podłoża

Pale i kolumny przemieszczeniowe
formowane bez wydobywania urobku

Metoda wykorzystywana do posadawiania fundamentów w różnych obiektach, jak również jako wzmocnienie podłoża gruntowego.

 

Pale i kolumny przemieszczeniowe FDP

Jest to technologia formowania pali w gruncie bez wydobywania urobku. Metoda polega na wprowadzeniu do gruntu na zaprojektowaną głębokość żerdzi i narzędzia wiercącego, które wraz z jego pogrążaniem przemieszcza grunt na boki, formując otwór i dogęszczając grunt pomiędzy palami/kolumnami. Następnie tak uformowany otwór wypełniany jest mieszanką betonową przy równoczesnym podciąganiu do góry żerdzi. W zależności od potrzeb do tak uformowanego pala/kolumny wprowadzane jest zbrojenie.

Metoda pali i kolumn przemieszczeniowych stosowana jest dla potrzeb posadawiania fundamentów obiektów mostowych, przemysłowych, hydrotechnicznych i innych oraz do wzmacniania podłoża gruntowego np. pod drogi, linie kolejowe itp. Pale i kolumny FDP wykonywane są jako pionowe i ukośne, głównie o średnicach 400 mm i 440 mm. Maksymalne długości wykonywanych pali i kolumn w tej technologii to 25 m.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze