Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Pale IS – Pale z poszerzaną iniekcyjnie podstawą

Pale z poszerzoną podstawą, wykonywane przy zastosowaniu iniekcji strumieniowej

Pale IS nadają się do zastosowania w niemal każdych warunkach gruntowych, a technologia iniekcji strumieniowej pozwala na zwiększenie ich nośności.

 

Pale IS

Pale z poszerzaną iniekcyjnie podstawą (Pale IS) są innowacyjną technologią łącząca w sobie klasyczne technologie formowania pali w gruncie z technologiami iniekcyjnymi.

Technologia pali IS polega na wykonaniu poszerzenia podstawy pala (CFA, FDP i inne) przy zastosowaniu iniekcji strumieniowej. Poszerzenie podstawy pala wykonuje się w celu:

  • osiągnięcia równomierności osiadań fundamentu,
  • ograniczenia wartości osiadań do ściśle określonej wielkości i to zarówno w fazie wznoszenia obiektu, jak i jego użytkowania,
  • zwiększenia nośności pojedynczego pala.

Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z zastosowania pali z poszerzana podstawą IS jest:

  • skrócenie długości pojedynczych pali w stosunku do klasycznych metod palowania,
  • zmniejszenie liczby pali pracujących jako grupa pali,
  • możliwości zmniejszenia wymiarów i kosztów fundamentów obiektu.

Technologia pali IS, poprzez duże możliwości optymalizacji, wpisuje się ściśle w politykę ograniczenia emisji CO2 (ślad węglowy).

Zastosowanie technologii poszerzenia pala metodą iniekcji strumieniowej jest potencjalnie najskuteczniejszym zabiegiem zwiększenia nośności, gdyż oprócz poszerzenia podstawy następuje jego lepsze zespolenie z podłożem. Pale IS można stosować praktycznie w każdych warunkach gruntowych, za wyjątkiem podłoża skalnego. Posadowienia obiektów na palach IS jest chronionym patentem autorskim rozwiązaniem Polbud-Pomorze sp. z o.o. oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM).

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze