Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Kolumny DR Wykonawca | Wymiana dynamiczna
wzmacnianie podłoża

Kolumny DR – Wymiana dynamiczna (kolumny kamienne)

Metoda dynamicznego formowania kolumn z kruszywa poprzez ubijanie wprowadzonego materiału ziarnistego, aż do momentu osiągnięcia pożądanej średnicy.

 

Wymiana dynamiczna (kolumny kamienne)

Metoda dynamicznej wymiany służy do wzmacniania podłoża gruntowego dla konstrukcji niewymagających dużej miąższości wzmacnianego podłoża (do 5-6 m). Metoda polega na dynamicznym formowaniu nośnych kolumn z kruszywa za pomocą specjalnie uformowanych ubijaków. Metoda zakłada zrzucenie ciężkiego ubijaka o masie 8-12 ton z wysokości 10-15 m w miejscu, gdzie ma powstać kolumna. Ubijak spada swobodnie na powierzchnię, wybijając w niej krater, który zapełnia się następnie materiałem ziarnistym (piaskami, żwirami, pospółką, kruszonym betonem lub żużlem hutniczym). Kolumnę formuje się, ubijając do momentu uzyskania odpowiedniego zagęszczenia wprowadzonej partii materiału (kruszywa). W efekcie powstająca kolumna pęcznieje i osiąga średnicę od 1,2 m do 3 m.

Metodę kolumn kamiennych można stosować do wzmacniania wszystkich rodzajów gruntów, lecz szczególnie skuteczna jest w wypadku:

  • gruntów organicznych,
  • nawodnionych gruntów spoistych,
  • gruntów antropogenicznych, czyli powstałych w wyniku działalności człowieka (np. wysypiska śmieci).

Skuteczność, szybkość, ekonomiczność

Stosowana przez nas technologia:

  • jest prosta w realizacji,
  • jest skuteczna,
  • ma niskie koszty realizacji w porównaniu z klasyczną wymianą gruntu oraz wieloma innymi technologiami wzmacniania podłoża gruntowego,
  • charakteryzuje się krótkim czasem realizacji wzmocnień podłoża wynikającym między innymi z braku konieczności stosowania nasypów przeciążających,
  • jest alternatywą dla bagrowania i pozwala na rezygnację z wymiany gruntu,
  • poprawia właściwości mechaniczne gruntu otaczającego kolumny (w odróżnieniu od stosowania na przykład pali żelbetowych lub cementowo-gruntowych).

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze