Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Gwoździe Gruntowe wykonawca
gwoździowanie podłoża

Gwoździe gruntowe / Kotwy gruntowe wykonywane metodami wiertniczymi

Stanowią elementy zbrojące albo wzmacniające w podłożu gruntowym. Zapewniają stabilizację m. in. skarp, osuwisk czy palisad.

 

Gwoździe/kotwy gruntowe

Gwoździe lub kotwy gruntowe to bierny lub czynny element zbrojący lub wzmacniający podłoże gruntowe. Stosowany głównie dla potrzeb stabilizacji skarp, osuwisk lub ścian wykopów, ścianek z grodzic, palisad oraz innych konstrukcji zabezpieczających ściany wykopów.

Gwoździe i kotwy gruntowe wykonuje się metodami wiertniczymi. Element zbrojenia gwoździ lub kotew może stanowić lina stalowa, kształtownik lub specjalna żerdź. Bardzo popularnym zastosowaniem gwoździ gruntowych jest stabilizacja skarp, gdzie gwoździe wykonuje się w systemie samowiercącym. Otwór wiercony jest przy użyciu żerdzi, która jest tzw. elementem traconym, przy równoczesnym iniektowaniu zawiesiny cementowej. Po wykonaniu odwiertu żerdź pozostaje w gruncie i stanowi zbrojenie gwoździa, dzięki czemu jest to efektywna i szybka metoda. Dodatkowym elementem spinającym i stabilizującym powierzchnię skarpy mogą być siatki stalowe lub maty antyerozyjne mocowane do gwoździ.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze