Światowe standardy w geotechnice | POLBUD - POMORZE Sp. z o.o. | tel.: +48 52 351 85 26

Nowoczesne budownictwo inżynieryjne

Iniekcja niskociśnieniowa – zwiększanie wytrzymałości gruntu

Wprowadzanie spoiwa do gruntu lub skały pod odpowiednio dobranym ciśnieniem, przez wywiercone otwory, z zastosowaniem pakerów o różnych konstrukcjach.

 

Iniekcja niskociśnieniowa

Iniekcja niskociśnieniowa polega na wprowadzeniu do gruntu lub skał spoiwa w celu zwiększenia wytrzymałości gruntów i skał lub uzyskania większej szczelności i ograniczenia filtracji wody. Iniekcję wykonuje się przy odpowiednio dobranym ciśnieniu roboczym oraz wydatku chwilowym zależnym m.in. od własności reologicznych spoiwa w stanie płynnym, rodzaju i stanu gruntu, rodzaju ośrodka skalnego (chłonność). Zazwyczaj ciśnienie iniekcji nie przekracza wartości 20-30 bar. (w skrajnych przypadkach więcej) przy wydatku chwilowym rzędu od kilku do kilkudziesięciu l/min. Iniekcję prowadzi się poprzez odpowiednio przygotowane otwory, wykonane metodami wiertniczymi, z zainstalowanymi rurami manszetowymi lub poprzez otwór tzw. „bosy”. Iniekcje można prowadzić otworami pionowymi, kierunkowymi lub horyzontalnymi. Aby uzyskać odpowiednie ciśnienie iniekcji, stosuje się pakery o różnych konstrukcjach i działaniach pozwalającym, których zadaniem jest utrzymanie ciśnienia iniekcji w otworze. Iniekcja prowadzona jest zazwyczaj w określonych interwałach głębokości, sekwencyjnie od dołu otworu do góry. Głębokość iniekcji zależna jest od możliwości sprzętu wiertniczego. W praktyce wykonywane są iniekcję na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów, a w określonych przypadkach nawet kilkuset metrów.

Nasze realizacje

Polbud Pomorze zwiastun 01

2021

Obwodnica Dzierżoniowa

Polbud Pomorze zrealizowało pierwszy etap budowy obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 02

2017 - 2021

Przebudowa DW 379

Z powodzeniem ukończyliśmy projekt Trasa Sudecka, obejmujący przebudowę drogi wojewódzkiej nr 379 w mieście Świdnica.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 03

2018

Most w Brunowie

Polbud Pomorze ukończyło kolejny projekt. Tym razem przedmiotem realizacji był remont mostu w Brunowie.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 04

2015 - 2018

Przebudowa DW 297

Zrealizowaliśmy przebudowę drogi wojewódzkiej nr 297, której celem było m. in. połączenie Bolesławca i Lwówka Śląskiego.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 05

2016 - 2020

Obwodnica Koszalina i Sianowa

Ukończyliśmy budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze S-6 wraz z odcinkiem drogi S-11.

czytaj więcej

Polbud Pomorze zwiastun 06

2014 - 2015

Obwodnica Brzozowa

Budowę wschodniej obwodnicy miasta Brzozowa ukończyliśmy terminowo, oddając do użytku prawie 3,5 kilometrową trasę.

czytaj więcej

Miniformularz kontaktowy

Polbud - Pomorze